Vinařství

Vinařství je to, co nás momentálně živí, ale nejenom víno je pro nás smysl života. Před vínem je pěstování révy vinné, obdělávání půdy, spoléhání se na přírodu, že nám umožní vůbec co vypěstovat. Navíc víno je plně spjato s jídlem, a to má samozřejmě také podobný původ. Takže nebylo by těchto požitků bez půdy a jejího respektu k ní a nebylo by daru života v půdě, pokud by nefungovaly správně přírodní podmínky a správné přírodní podmínky jsou pouze za předpokladu, pokud nebudeme my LIDÉ příliš zasahovat do jejího přirozeného běhu a fungování.