Farma

Pěstování plodin a chov užitkového zvířectva je to, co úzce souvisí s konzumací vína. Zatím Vás nebudeme příliš lákat na to, co za plodiny budeme pěstovat a za zviřectvo chovat, jen krátkou vsuvkou uvedu, že vše bude vyplývat z přirozenosti tohoto kraje a že se můžete těšit na ochutnávku produktů mimo víno, které se tu odjakživa konzumovaly.

Zatím na všem vehementně pracujeme a již brzy se dozvíte více.